Tuesday, February 24, 2015

terapii fluorescente


orgon

cand mintea sta
inima simte


transdimensional

cocosul nostru
cocosul vostru
cocosul lostru
locosul tostru
norotul ionslu
ziotem namatem
zion paratem
tic tac
nimetac
zurtum alum
iectrum astrulum
sintec mantrec
tidios marsupius
siomnec liontrec
sintre mintre lintre
dum dididum dandum
simbiotic
intorcere spre necunoscut
din cuvinte e minte
nem tudom parinte
nu mai are rost
you lost
bum bum
bara bum
es posthumum


si n-ai inteles

pentru ca nici nu trebuie
universul nu e logica umana
e logica intra si inter dimensionala
si atunci
tem nesam latram bumbam
numai cum sum nam bum bam
when isam surdam
then coco jumbo surinam


pum pum

shibi dum
zurni nam bum bam
samba tramba culinam
zurni burni chiki miki
lurni barni triki fliki
sundem bundem barbados
tu ti-ai pus chiloti pe dos
si cand baba truli buli
tu nesam saturli culi
si cand johnny macaroni
nem nesam nem bubi doni
atunci iarasi truli buli
si i-ai tras una caciulii
ca gansacul cand e gras
si mai trage iar pe nas
chihlimbarul straluceste
si te trezesti peste
pam pam


zornait interdimensional

dude bude surde lurde
coconut zumbam trelat
si cand iar ascult in sura
si imi pun lacat la gura
dum di di dum bam bam
tam nesam si burlibam
m-am trezit in reverie
si iar am flori pe campie
si cand ioi si vai si nui
trilili si iuiuiui
pumpui

No comments:

Post a Comment